GALERIE MAURITS VAN DE LAAR

 

Diederik Gerlach

AUSZEIT

schilderijen, werk op papier + publicatie

finissage zondag 13 november om 15:00 uur

sonate-in-f

Sonate in F., 2016, acrylic on panel, 46 x 52,5 cm

 

‘Auszeit’ betekent time-out of vakantie, in het werk van Diederik Gerlach (1956) krijgt het woord een extra dimensie. Zijn schilderijen lijken ‘uit de tijd gevallen’, of ‘wakkere dromen’, zoals criticus Dolf Welling ze ooit omschreef. Gerlach verwijst in zijn voorstellingen naar het eigen verleden, naar een tijd waarin hij de wereld nog als een groot en duister speelterrein ervoer. In veertig jaar schilderen heeft hij zijn fascinatie voor het verleden en zijn relatie tot dat verleden steeds verder uitgediept. In veertig kleine, nieuwe werken wordt deze fascinatie voelbaar. De voorstellingen van lieflijke landschappen en stadjes in Alpenlanden bevatten ongerijmde en verstorende elementen die het beeld op scherp zetten en de aanvankelijke idylle ondergraven.

Naast de schilderijen en werken op papier zal Diederik Gerlach in de tentoonstelling een door hem geïllustreerde publicatie presenteren over het oorlogsavontuur van zijn vader Henk Gerlach (1920-1986). Het boek draagt als titel Onder den vrijen hemel en is geschreven door de Haagse journalist Casper Postmaa (hoofdredacteur Den Haag Centraal). De grafische vormgeving is verzorgd door ontwerpbureau en uitgeverij Eindeloos, Den Haag. De illustraties gemaakt voor de publicatie zijn nog tot en met 20 november te zien tijjdens de jubileumtentoonstelling bij het 25-jarig bestaan van Galerie Maurits van de Laar in het voormalige GEMAK/Vrije Academie, Paviljoensgracht 20, 2512 BP Den Haag

 

affiche-auszeit